MIX&MIX

ÜRÜN AÇIKLAMA

MİX & MİX : Organik maddelerle zenginleştirilmiş %2 Fe ve %2 Zn içeren mikro bitki besin maddeleri karışımıdır. Demir noksanlığı bitkilerin yapraklarında yaygın bir sararmaya, Çinko noksanlığı ise bitkilerin hepsinde yeşil aksamı koruyan damarlar arasında bir sararma ile görülür. Yaprakların sararması yanında alacalı olması ve rozet oluşturması çinko noksanlığının belirtisidir. MİX & MİX bitkilerde çinko ve demir eksikliğinin giderilmesini, içeriğindeki yoğun organik maddeler ile gelişim ve verimin artmasını destekler.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ   

Plastik Bidon - Şişe
Plastic Drum - Bottle
1 lt. - 5 lt. - 20 lt.

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Suda çözünür Demir (Fe)

%2

Suda çözünür Çinko (Zn)

%2