GREEN FORTE

ÜRÜN AÇIKLAMA

GREEN FORTE: Yüksek miktarda organik madde, azot, potasyum bulunduran bir üründür. Organik maddeden dolayı toprakta mikroorganizma faaliyetlerini hızlandırır. Dolayısıyla kuvvetli saçak kök oluşumunu sağlar. Toprak pH’ını düzenleyerek besin maddesi alımını kolaylaştırır. Yüksek miktardaki azottan dolayı vejetatif aksamını artırır. Bitkilerin daha hızlı büyümesini, başakta tane sayısını ve kalitesini, sitrese karşı direncini artırır. Bitkilerde gelişme ve büyüme döneminde tavsiye edilir. Ürün dinlenme ve olgunlaşma döneminde tavsiye edilmez.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ   

Plastik Bidon - Şişe
Plastic Drum - Bottle
1 lt. - 5 lt. - 20 lt.

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Toplam Organik Madde

%30

Toplam Azot (N)

%12

Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)

%4

Maksimum klor

%0,1

pH

4,5-6,5