27

GOLD NİTRO

 

ÜRÜN AÇIKLAMA

Yüksek azot oranına sahip olması yanında mikro elementlerle de desteklenmiş hızlı etkiye sahip sıvı formda gübredir. Yüksek azot bileşimi; nitrat, amonyak ve üre formlarının kombinasyonu ile formüle edilmiştir. Bu özelliği ile bitkide kuruma ve yanmalara neden olmadan hızlı ve etkili bir gübreleme sağlar. Toprakta azotun yetersiz olması ya da yeterli olsa dahi çeşitli olumsuzluklar nedeniyle bitkilerin bu azottan yeterince faydalanamaması, bunun sonucunda ise büyüme ve gelişme geriliği göstermesi durumunda tavsiye edilir. Ayrıca yüksek oranda azot ihtiyacı olan bitkiler için ideal bir besin kaynağıdır. Yapraktan veya damla sulamadan uygulanan Gold Nitro, kısa sürede etkisini gösterir ve bitkiyi harekete geçirerek vejetatif aksamı güçlendirir.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

Plastik Ambalaj
Plastic Packaging
1 lt. - 5 lt. - 10 lt. - 15 lt. - 20 lt

GARANTİ EDİLEN ANALİZ 

Toplam Azot (N) % 10
Amonyum Azotu (NH4-N) % 8
Nitrat Azotu (NO3-N) % 8
Üre Azotu (NH2-N)  % 9 
Suda Çözünür Bor (B)   % 0.02
Suda Çözünür Demir (Fe)   % 0.05
Suda Çözünür Mangan (Mn)  % 0.04
Suda Çözünür Çinko (Zn)  % 0.06
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0.02