27

GOLD FORTE

ÜRÜN AÇIKLAMA

• % 100 Suda çözünür Azot, Fosfor, Potas ın yanında Organik madde, Aminoasitler, Alginik Asit, Giberalik Asit ve iz elementlerle desteklenmiş, bitkileri kökten uca besleyen mükemmel bir karışıma sahiptir. Topraktan ve yapraktan çok geniş bir kullanım alanına sahip çok yönlü ve etkili bir üründür. • Magnezyum , Klorofilin merkez atomudur ve fotosentez için çok önemlidir. Fosforun taşınmasında ve Aminoasitlerin polipeptitlere dönüşmesinde çok önemli rol oynar. • Alginik Asit; Hava şartlarından strese girmiş ya da girmesi muhtemel bitkilerde en az seviyede etkilenmesini yada etkilenmiş olanları kısa sürede bu durumdan çıkarılması için uygulanan mükemmel bir antistres üründür.

• Giberalik asit; Bitki ve hububatların hücrelerinde bölünme olayının başlatılmasında, tohumların çimlenmesinde, fidelerin büyüme ve çiçeklenmesinde, meyvelerin büyümesinde çok etkin hormonal bir üründür.

• İşte bu yüzden Gold Forte, tüm bitkiler de uygun dönemlerde düzenli olarak kullanıldığında; Ürünlerin verimliliğini, Meyve iriliği ve kalitesini, Homojeniteyi, Meyvelerin fizyolojik olgunlaşmasını ve renklenmenin hızlanmasını, Meyvede kuru madde ve brix miktarını armasına, Kök ve bitki gelişiminin artmasına önemli ölçüde yardımcı olur.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

Plastik Ambalaj

Plastic Packaging

1 lt. - 5 lt. - 10 lt. - 15 lt. - 20 lt.

 GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Organik Madde  % 30 
 Toplam Azot (N)

% 4

 Organik Azot  % 1
Üre Azotu (NH2-N)  % 3
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 8
Suda Çöz. Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 8
Suda Çöz. Potasyum Oksit (K2O) % 4
Suda Çöz. Magnezyum Oksit (MgO)  2
Suda Çözünür Bor (B)   % 0.1
Suda Çözünür  Molibden (Mo)    % 0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn)  % 0.4 
Suda Çözünür Çinko (Zn)  % 2 
Serbest Aminoasitler   % 6
Alginik Asit  % 0.2 
Giberallik Asit  150 ppm 
Maksimum Klor (Cl) İçeriği   0.42
pH Aralığı  4.5–6.5