27

GOLD AQUA ALG

ÜRÜN AÇIKLAMA

Gold Aqua Alg tarımda kullanılan, biyolojik olarak en aktif ve en zengin besin maddelerini içeren deniz yosunu içermektedir. Kök sistemi olmayan, tuzlu deniz suyundan beslenebilen, buzlar altında uzun dönem canlı kalıp, sınırlı büyüme şartlarında metrelerce uzayabilen bu yosunlar, araştırmacılar için tarım dünyasına destek verebilecek önemli bir malzeme olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bitkilerde doğal olarak bulunan Organik Maddeler, Alginik Asitler amino asitler, çeşitli besin elementlerinden oluşan, tabii organik bir besin maddesidir. Tüm bu maddeler bitki sağlığı, beslenmesi ve ürünün kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Aktif maddesi diğer bitki gelişim düzenleyiciler ile birlikte harekete geçerek hücre faaliyetlerini ve protein sentezini teşvik eder. Gold Aqua Alg , çeşitli besin maddeleri ihtiva eden tabii bir gübredir. Çevreyi kirletmez, fitotoksik değildir, ilaçlarla karıştırılabilir, sistemiktir ve kısa sürede bitki tarafından alınır.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ 

Plastik Ambalaj

Plastic Packaging

1 lt. - 5 lt. - 10 lt. - 15 lt. - 20 lt.

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Organik Madde  % 20
Alginik Asit  % 1.3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 4 
Maksimum EC 5.9 dS/m
pH Aralığı 8.1-10.1