KURUMSAL

Kurumsal Doğer Kimya

Yirmibirinci yüzyılın başlarında olduğumuz şu dönemde çiftçilerimiz ve işletmelerimiz birim alandan elde edilen ürün miktarının artırılmasını kendilerine amaç edinmişlerdir. Ülkemizde bilgisizlik ve yanlış metotların uygulanması sonucu tabii verimlilik yıldan yıla azalmaktadır. 
O halde mahsulde gerekli artışı sağlayarak artan nüfusun ihtiyacı karşılanmalıdır. Buda toprak ve bitki verimliliğini mümkün olduğu kadar artıracak şartların ne olduğu ve şartların nasıl gerçekleştirilebileceğini bilerek yapılabilir. 
Firmamız tarafından üretilen bitki besleme grupları; sürdürülebilir tarım ve çevre bakımından organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yöneliktir. Damla sulama gübreleri, sıvı ve katı yaprak gübreleri, sıvı ve katı organik gübreler, organomineralli gübreler tamamen bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementleri tarafından zenginleştirilerek gerekli ve yeterli oranlarda dengelenerek üretilmektedir. Tarımda kullanılan bitki besleme gruplarının kaliteleri ve uygulama sonucundaki verim artışı arasındaki ilişki unutulmamalıdır. 
Bu yüzden DOĞER KİMYA TARIM olarak kaliteli ürünlerle, bereketli mahsullere sloganıyla yola çıkarak; amacımız olan Dünya tarımına en iyi şekilde hizmet edebilmektir.