27
18

FERRO MC

ÜRÜN AÇIKLAMA

Demir noksanlığında bitkilerin yapraklarında yaygın bir sararma (kloroz) görülür. Bu sararmadan genç yapraklar daha çok etkilenir.Demir noksanlığının en belirgin özelliği damarların yeşil, yaprağın diğer kısımlarının sarı kalmasıdır. Buda direk olarak bitkinin gelişme ve büyümesini, doğal olarak da ürün verimini düşürecektir. FERRO MC ve KINGFER içerdiği %6 Demir Esaslı Gübre Çözeltisi bu sararmayı engelleyerek sağlıklı yaprak ve bitki gelişimini sağlar.FERRO MC ve KINGFER topraktan verilebileceği gibi yapraktan uygulamada daha etkili olur.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ   

Plastik Bidon - Şişe
Plastic Drum - Bottle
1 lt. - 5 lt. - 20 lt.

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Suda çözünür Demir (Fe)

%6